Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Sprawozdanie z konferencji
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
VII Konferencja
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

 

 

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji „GEOMETRY AND GRAPHICS” Ustroń 2007

„Geometry and Graphics” - to już piąta międzynarodowa konferencja organizowana przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Spotkanie miało miejsce w dniach 25 – 27 czerwca 2007 roku w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim.

Konferencja o tej tematyce organizowana jest w cyklu dwuletnim. Za każdym razem jest okazją do spotkania się szerokiego, ogólnopolskiego grona reprezentantów uczelni technicznych oraz z roku na rok poszerzającego się grona przedstawicieli uczelni zagranicznych. W tym roku w obradach wzięło udział 65 osób. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele 7 uczelni zagranicznych takich jak: Kaunas University of Technology, Lithuanian University of Agriculture, Riga Technical University, Slovak University of Technology, University of Gavle, Vilnius Gediminias Technical Unversity oraz 12 uczelni polskich: Akademia Techniczno-Rolnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Białymstoku.

W czasie konferencji zostały wygłoszone 44 referaty, które dotyczyły między innymi aktualnych osiągnięć naukowych w dziedzinie geometrii i grafiki inżynierskiej. Głównym przedmiotem tegorocznych obrad, któremu poświęcono wiele uwagi, były zagadnienia związane z problematyką nauczania geometrii, grafiki inżynierskiej i projektowania, o czym może świadczyć liczba 33 referatów w tym zakresie. W wystąpieniach prelegenci omówili aktualne problemy związane w modyfikacją programów nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej, które spowodowane są między innymi ograniczaniem ustalonego limitu godzin przeznaczonych do ich realizacji. Przedstawiono kwestie wyboru treści nauczania na różnych kierunkach studiów, które będą dostosowane do znanych ograniczeń, a jednocześnie nie stracą na swojej atrakcyjności. Ponadto zwrócono uwagę na sposób realizacji nowych programów nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej, gdzie podkreślona została tutaj waga komputerowego wspomagania w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej.

 „Geometry and Graphics” jest jedyną konferencją o tej tematyce organizowaną w Polsce. Dlatego jest ważnym wydarzeniem w polskim środowisku geometrycznym, a z roku na rok wzrasta jej ranga międzynarodowa. Zjawisko to niezwykle cieszy organizatorów, ale jednocześnie staje się bodźcem do jeszcze bardziej wzmożonej pracy, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i naukowym. Efektem tegorocznej pracy naukowej pracowników Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej było między innymi 14 referatów przedstawionych w trakcie konferencji.

Pracę uczestników konferencji urozmaiciła biesiada przy ognisku w urokliwej scenerii Beskidów oraz uroczysty bankiet przy dźwiękach góralskiej kapeli. Wysoki poziom merytoryczny, możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych w międzynarodowym gronie geometrów i miła atmosfera – takie wrażenia wywieźli z Ustronia uczestnicy konferencji.

Kolejne spotkanie, tym razem pt.: „Geometry and Computer”, jest zaplanowane na miesiąc czerwiec w 2008 roku.

 

mgr inż. Elżbieta Spernol