Seminarium OGiGI

Otwarte Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej im. prof. Mariana Paleja

Seminarium 68 – 27.11.1991 r.
Henryk Gliński:
Wyznaczanie obrazów krzywych na ekranie rastrowym

Seminarium 72 – 26.01.1994 r.
Henryk Gliński:
Uogólnienie rzutu relatywnie prostokątnego

Seminarium 73 – 23.02.1994 r.
Leszek Piekarski:
Przekształcenie kwadratowe (3CC)

Seminarium 74 – 23.03.1994 r.
Krzysztof Tytkowski:
Program ATRANS do transformacji układu odniesienia

Seminarium 75 – 25.05.1994 r.
Marian Palej, Krzysztof Tytkowski:
ZASTOSOWANIE RZUTU RELATYWNIE PROSTOKĄTNEGO DO PRAKTYCZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA STOŻKOWYCH O WSPÓLNEJ OSI SYMETRII

Seminarium 77 – 30.11.1994 r.
Krzysztof Gerlic:
PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO ANALIZĘ PRZEKSZTAŁCEŃ RZUTOWYCH

Seminarium 78 – 25.01.1995 r.
Marian Palej:
NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTARNEGO, ZDEGENEROWANEGO PRZEKSZTAŁCENIA STOPNIA DRUGIEGO

Seminarium 79 – 1.03.1995 r.
Danuta Bombik:
ZASTOSOWANIE PROGRAMU CABRI DO ZDEGENEROWANEGO PRZEKSZTAŁCENIA STOPNIA IV

Seminarium 80 – 22.03.1995 r.
Marian Palej:
TWIERDZENIE WEYR’A W ODNIESIENIU DO ZDEGENEROWANYCH STOŻKOWYCH PĘKU

Seminarium 81 – 31.05.1995 r.
Marian Palej:
Dwojakość praobrazów w zdegenerowanym przekształceniu stopnia czwartego. Niektóre przypadki uogólnienia tego przekształcenia

Seminarium 82 – 25.10.1995 r.
Marian Palej, Ewa Kalinowska:
NIEKTÓRE WŁASNOŚCI KWADRYK WSPÓŁSTOŻKOWYCH

Seminarium 83 – 06.12.1995 r.
Marian Palej:
O PEWNYM DOWODZIE TWIERDZENIA PASCALA

Seminarium 84 – 28.02.1996 r.
Ludmiła Czech:
UNIWERSALNA (KINEMATYCZNA) KONSTRUKCJA STOŻKOWEJ

Seminarium 85 – 27.03.1996 r.
Marian Palej:
ODPOWIEDNIK METODY MONGE’A PRZY ZAŁOŻENIU DEGENERACJI JEDNEJ Z DWÓCH PODSTAWOWYCH RZUTNI

Seminarium 86 – 24.04.1996 r.
Marian Palej:
DALSZE UWAGI DO PROBLEMU TZW. DEGENERACJI RZUTNI

Seminarium 86 – 24.04.1996 r.
Danuta Bombik:
KOMPUTEROWA REALIZACJA PEWNEGO PRZEKSZTAŁCENIA

Seminarium 87 – 29.05.1996 r.
Tomasz Wąsowicz:
NIEKOLINEARNA PERSPEKTYWA SZEROKOKĄTNA

Seminarium 88 – 30.10.1996 r.
Henryk Gliński:
RZUT OSIOWY

Seminarium 89 – 27.11.1996 r.
Marian Palej:
POWIERZCHNIE DWUSIECZNE W RZUCIE ZDEGENEROWANYM

Seminarium 90 – 26.02.1997 r.
Danuta Bombik:
O PEWNEJ KONSTRUKCJI PUNKTÓW PRZEBICIA

Seminarium 91 – 30.04.1997 r.
Marian Palej:
O PEWNYM UZUPEŁNIENIU KONSTRUKCJI PAPIERKOWEJ ELIPSY

Seminarium 92 – 28.05.1997 r.
Anna Kulig:
RZUT ŚRODKOWY A RZUT CECHOWANY

Seminarium 93 – 26.11.1997 r.
Jerzy Mroczkowski:
PARKIETAŻE FOREMNE NA PŁASZCZYŹNIE HIPERBOLICZNEJ

Seminarium 94 – 29.04.1998 r.
Danuta Bombik:
O PEWNEJ KONSTRUKCJI PUNKTÓW PRZEBICIA NIEKTÓRYCH POWIERZCHNI PRZEZ LINIĘ ŚRUBOWĄ

Seminarium 95 – 28.10.1998 r.
Marian Palej:
O PEWNEJ KONSTRUKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STOŻKOWE SZCZEGÓLNYCH PASM I PĘKÓW

Seminarium 96 – 27.01.1999 r.
Marian Palej:
ANALIZA JEDNEJ WŁASNOŚCI PĘKU STOŻKOWYCH ŚCIŚLE STYCZNYCH

Seminarium 97 – 24.03.1999 r.
Julian Siurek:
WPROWADZENIE DO UOGÓLNIONEJ METODY MONGE`A W PRZESTRZENI CZTEROWYMIAROWEJ

Seminarium 101 – 29.03.2000 r.
Marian Palej:
O PEWNYM TWIERDZENIU DOTYCZĄCYM PASMA I PĘKU STOŻKOWYCH I JEGO ZASTOSOWANIU DO GŁADKIEGO ŁĄCZENIA ŁUKÓW KRZYWYCH STOPNIA DRUGIEGO

Seminarium 102 – 26.04.2000 r.
Marian Palej:
O PEWNEJ DEFINICJI MIARY KĄTA POMIĘDZY OKRĘGAMI SKOŚNYMI

Seminarium 103 – 31.05.2000 r.
Anna Błach:
O PEWNYM SPOSOBIE OKREŚLANIA GRUBOŚCI POWŁOK BUDOWLI OBROTOWYCH

Seminarium 104 – 29.11.2000 r.
Stanisław Ochoński:
O PEWNYM PRZEKSZTAŁCENIU PŁASZCZYZNY

Seminarium 105 – 31.01.2001 r.
Krzysztof Słota:
ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ

Seminarium 106 – 02.04.2003 r.
Edwin Koźniewski:
GEOMETRIA DACHÓW Z PUNKTU WIDZENIA TEORII GRAFÓW

Seminarium 107 – 20.04.2005 r.
Danuta Bombik:
GEOMETRYCZNE ASPEKTY I ZASTOSOWANIE RZUTU ZDEGENEROWANEGO

Seminarium 108 - 15.03.2006 r.

Witold SZYMAŃSKI:
ANAMORFOZY JAKO PERSPEKTYWA ZNIEKSZTAŁCONA W KONTEKŚCIE ODBIĆ SFERYCZNYCH ORAZ ZAGADNIENIA ILUZJI W SZTUCE OSTATNICH PIĘCIU STULECI

Seminarium 113 – 09.12.2009 r.
Elżbieta Spernol, Stanisław Sulwiński, Krzysztof Tytkowski:
KRZYWE CYKLOIDALNE – HISTORIA I APLIKACJE KOMPUTEROWE

Seminarium 114 - 06.04.2011r.
Andrzej KANIA:
CO Z TĄ DYDAKTYKĄ?