CONTENTS

CONTENTS

 

Auyez BAIDABEKOV:

DESIGNING of the TUNNEL’S surface.

 

Krzysztof BIZON, Monika SROKA-BIZOŃ:

WYKORZYSTANIE PROGRAMU MATHEMATICA W MODELOWANIU POWŁOK BUDOWLANYCH.

 

Anna BŁACH, Anita PAWLAK:

OPTYMALIZACJA DOBORU ZAŁOŻEŃ DO ZADAŃ Z GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

 

Anna BŁACH, Anita PAWLAK:

OPTIMIZATION OF ASSUMPTIONS CHOICE FOR DESCRIPTIVE GEOMETRY TASKS.

 

Sławomir BOGACKI:

INTERAKCJA W GRAFICE CZASU RZECZYWISTEGO.

 

Sławomir BOGACKI:

INTERACTION IN REAL TIME GRAPHICS.

 

Natalia BUBLOVA, Gleb GORYNIN, Anna FEDORTSOVA, Vladimir VOLKOV:

RECONSTRUCTION OF THE ANCIENT TOWN OF EMDER BY THE MEANS OF A COMPUTER MODEL.

 

Piotr DUDZIK:

E – LEARNINGU – POMOCE DYDAKTYCZNE DO GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

 

Piotr DUDZIK:

E – LEARNING – DIDACTIC AID FOR DRAWING GEOMETRY.

 

Maria GADOMSKA, Jan GADOMSKI:

GEOMETRYCZNA INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

 

Maria GADOMSKA, Jan GADOMSKI:

GEOMETRIC INTERPRETATION OF THE RESULTS OF MEASUREMENTS OF ENGINEERING STRUCTURES.                      

 

Šárka GERGELITSOVÁ, Tomáš HOLAN:

LOST IN 3D SPACE.

 

Marcin GÓRKO:

CIĄGŁOŚĆ PERSPEKTYWY W PANORAMIE PRZY APROKSYMACJI TŁA WALCOWEGO WIELOMA TŁAMI PŁASKIMI.

 

Marcin GÓRKO:

CONTINIUITY OF PERSPECTIVE IN PANORAMA WHEN PROJECTION’S SURFACE IS APROXIMATED BY MULTIPLE PLANES.

 

Bogusław JANUSZEWSKI:

KILKA UWAG O WIDOCZNOŚCI NA RYSUNKACH POGLĄDOWYCH. 

 

Bogusław JANUSZEWSKI:

A FEW COMMENTS ABOUT THE VISIBILITY IN PICTORIAL DRAWINGS.

 

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:

GEOMETRIA WYKREŚLNA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA.

 

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:

DESCRIPTIVE GEOMETRY WITH COMPUTER AIDED DESIGN AT THE MAJOR GEODESY AND CARTOGRAPHY.

 

Edwin KOŹNIEWSKI:

ZASTOSOWANIE OPERACJI OFFSET DO KONSTRUKCJI SZKIELETÓW DACHÓW.

 

Edwin KOŹNIEWSKI:

APPLICATION OF OFFSETS IN GEOMETRIC CREATION OF ROOF SKELETONS.

 

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:

GEOMETRYCZNE ASPEKTY NASŁONECZNIENIA POWIERZCHNI DACHU WIELOSPADOWEGO.

 

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:

GEOMETRICAL ASPECTS OF AN INSOLATION OF A MULTI-SIDE ROOF’S SURFACE.

 

Veronika LIESZKOVSZKY, István FEJES-TÓTH, Gábor LEDECZKY, Róbert TORNAI:

INVESTIGATION OF THE SILVER PARAMETER AND THE TRANSFER CURVE OF THE SALTED PAPER ALTERNATIVE PROCESS.

 

Vyacheclav MARTYNOV:

THT DETERMINATION OF OPTIMAL  PROPORTIONS  OF BUILDINGS.

 

Ildikó PAPP, Miklós HOFFMANN:

ISOOPTICS OF QUADRATIC BÉZIER CURVES.

 

Krzysztof PETELCZYC:

Suma skończonych płaszczyzn rzutowych.

 

Krzysztof PETELCZYC:

Sum OF FINITE PROJECTIVE PLANES.

 

Daniel RYŚ:

KONSTRUKCJE ELEMENTARNE NA PŁASZCZYŹNIE HIPERBOLICZNEJ.

 

Daniel RYŚ:

Elementary geometrical constructions on the hiperbolic plane.

 

Tibor SCHWARCZ:

HERMITE CURVES WITH GIVEN CURVATURE AND GENERALIZATION FOR SURFACES.

 

Grażyna SŁOWIENA, Regina RAKOWSKA:

SZKOLNY PROJEKT COMENIUS "GEOMETRIA WOKÓŁ NAS ".

 

Regina RAKOWSKA, Grażyna SŁOWIENA:

COMENIUS SCHOOL PROJECT "GEOMETRY AROUND US ".

 

Witold SZYMAŃSKI:

O PEWNYM ZASTOSOWANIU FORMY GEOMETRYCZNEJ W DYDAKTYCE RYSUNKU   ODRĘCZNEGO.

 

Ewa TERCZYŃSKA,  Jolanta TOFIL:

TESTY SPRAWDZAJĄCE Z GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZDALNEJ EDUKACJI.

 

Ewa TERCZYŃSKA,  Jolanta TOFIL:

GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS TESTS FOR THE FIRST YEAR STUDENTS USING PLATFORM FOR DISTANCE EDUCATION.

 

Henrietta TOMAN:

BOL REFLECTION.

 

Krzysztof M. UŁAMEK:

KONSTRUOWANIE ODBIĆ WIELOKROTNYCH OD POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH SFERY I WALCA OBROTOWEGO.

 

Krzysztof M. UŁAMEK:

CONSTRUCTING OF MULTIPLE REFLECTIONS FROM THE INNER SURFACES OF AN SPHERE AND A RIGHT CIRCULAR  CYLINDER.

 

Antanas VANSEVICIUS:

THE METHOD OF USING REFERENCE ARROWS AND DESCRIPTIVE GEOMETRY.

 

Przemysław WOJSZNIS:

GEOMETRYCZNE MODELE PARAMETRYCZNE W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM.

 

Przemysław WOJSZNIS:

GEOMETRIC PARAMETRIC MODELING IN ARCHITECTURAL DESIGN.

 

Marianna ZICHAR:

SHAPING FEATURES WITH GEOMETRY VIA ARCOBJECTS.

 

Mariusz  ŻYNEL:

Przestrzenie Grassmanna regularnych  podprzestrzeni.

 

Mariusz  ŻYNEL:

grassmann spaces of Regular subspaces.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF XITH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra