CONTENTS

 

Sławomir BOGACKI:
ZASTOSOWANIE RYSUNKÓW AUTOCAD W MODELOWANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W AUTODESK 3DS MAX.

Jan CUDZIK, Robert JUCHNEVIC:
PROGRAMOWANIE ALGORYTMICZNE W EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ.

Piotr DUDZIK, Ewa TERCZYŃSKA, Krzysztof TYTKOWSKI:
Platforma KPE jako odpowiedź na zachodzące zmiany w procesie kształcenia inżynierów.

Piotr DUDZIK, Ewa TERCZYŃSKA, Krzysztof TYTKOWSKI:
KPE PLATFORM AS THE ANSWER TO THE CHANGES IN THE PROCESS OF EDUCATING ENGINEERS.

Piotr DUDZIK, Ewa TERCZYŃSKA, Krzysztof TYTKOWSKI:
Platforma KPE – realizacja – testy Z GraFiki Inżynierskiej cz.1.

Piotr DUDZIK, Ewa TERCZYŃSKA, Krzysztof TYTKOWSKI:
KPE PLATFORM – REALIZATION – ENGINEERING GRAPHICS TESTS PART 1.

Szymon FILIPOWSKI:
PRZEWIDYWANIE KSZTAŁTU.

Szymon FILIPOWSKI:
PREDICTION OF A SHAPE.

Ewelina GAWELL, Anna NOWAK:
TESSELACJE APERIODYCZNE W KSZTAŁTOWANIU POWIERZCHNI STRUKTURALNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE.

Ewelina GAWELL, Anna NOWAK:
APERIODIC TESSELLATIONS IN SHAPING THE STRUCTURAL SURFACES IN THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

Šárka GERGELITSOVÁ, Tomáš HOLAN:
USING GEOGEBRA APPLETS FOR HOMEWORK ASSIGNMENTS.

Marcin GÓRKO:
REAL LIFE’S SHADOWS.

Renata GÓRSKA:
Lingwistyczna i techniczna analiza porównawcza terminów naukowych stosowanych w zakresie geometrii wykreślnej.

Renata GÓRSKA:
Linguistic and technical comparative analysis of the technical terms used within the scope of perspective projection.

Maria HELENOWSKA-PESCHKE:
PROGRAMOWANIE GEOMETRII – WYZWANIEM DLA KSZTAŁCENIA ARCHITEKTONICZNEGO.

Maria HELENOWSKA-PESCHKE:
SOFT GEOMETRY – CHALLENGE FOR ARCHITECTURAL EDUCATION.

Paweł KARPA, Andrzej KORYNEK, Tomasz WĄSOWICZ:
KURS PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Paweł KARPA, Andrzej KORYNEK, Tomasz WĄSOWICZ:
COURSE IN COMPUTER-AIDED DESIGN AT THE FACULTY OF ARCHITESTURE WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:
WIZUALIZACJA ZAGADNIEŃ PRZESTRZENNYCH W ADOBE ACROBAT 3D PDF.

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:
VISUALIZATION OF SPATIAL ISSUES IN ADOBE ACROBAT 3D PDF.

Anna KULIG:
PRAWIDŁOWOŚCI GEOMETRYCZNE W KSZTAŁTOWANIU HISTORYCZNEJ ARCHITEKTURY. ANALIZA GOTYCKICH SKLEPIEŃ W GDAŃSKU.

Anna KULIG:
GEOMETRICAL REGULARITIES IN HISTORICAL ARCHITECTURE. ANALYSIS OF GOTHIC VAULTS OF GDAŃSK.

Farid NASSERY:
MODELOWANIE I WIZUALIZACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ GEOMETRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z BRYŁAMI FOREMNYMI W PROGRAMACH: AUTOCAD, 3DS MAX I RHINOCEROS 3D.

Farid NASSERY:
MODELING AND VISUALIZATION OF SELECTED GEOMETRICAL ASPECTS RELATED TO REGULAR SOLIDS IN AUTOCAD, 3DS MAX AND RHINOCEROS 3D SOFTWARE.

Małgorzta ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA:
PANTOGRAF JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ GEOMETRYCZNYCH W KONSTRUOWANIU DAWNYCH PRZYRZĄDÓW KREŚLARSKICH.

Małgorzta ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA:
PANTOGRAPH AS AN EXAMPLE OF THE USE OF GEOMETRIC TRANSFORMATIONS IN CONSTRUCTING OF OLD DRAWING INSTRUMENTS.

Krystyna ROMANIAK, Anita PAWLAK-JAKUBOWSKA:
GEOMETRIA PRZEKRYĆ RUCHOMYCH.

Krystyna ROMANIAK, Anita PAWLAK-JAKUBOWSKA:
THE GEOMETRY OF CONVERTIBLE ROOFS.

Adam RUŻYCZKA:
WRAŻENIA ZMYSŁOWE I DETEKCJA SYGNAŁÓW A ZŁUDZENIA OPTYCZNE.

Adam RUŻYCZKA:
SENSORY IMPRESSION, SIGNAL DETECTION AND OPTIC ILLUSION.

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:
CZY WOBRAŹNIĘ MOŻNA BADAĆ?.

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:
CAN IMAGINATION BE STUDIED?.

Jolanta TOFIL:
DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – MODEL FIZYCZNY.

Jolanta TOFIL:
How to define the ARCHITECTURAL space – PHySICAL MODEL.

Antanas VANSEVICIUS:
GAMIFICATION IN ENGINEERING GRAPHICS.

Beata VOGT, Krystyna ROMANIAK:
GASPARD MONGE – CZŁOWIEK RENESANSU.

Beata VOGT, Krystyna ROMANIAK:
GASPARD MONGE – THE RENAISSANCE MAN.

Anna WANCŁAW:
PERSPEKTOGRAFY I INNE PRZYRZĄDY KREŚLARSKIE.

Anna WANCŁAW:
PERSPECTOGRAPHS & OTHER DRAWING INSTRUMENTS.

Gunter WEISS:
FROM THE GOLDEN RECTANGLE TO LAAN’S BOX AND MORE.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF 21ST CONFERENCE" przygotował Marian Wydra