CONTENTS

CONTENTS

Monika SROKA - BIZOŃ:
MODELOWANIE POWIERZCHNI W PROGRAMIE AUTOCAD 2011 – WYBRANE PROBLEMY.

Sławomir BOGACKI, Ewa TERCZYŃSKA:
KONTROLA POSTĘPÓW W NAUCE Z UŻYCIEM PLATFORMY LMS.

Piotr DUDZIK, Edwin KOŹNIEWSKI:
O PEWNYCH GEOMETRYCZNYCH PROBLEMACH OPTYMALIZACJI KSZTAŁTU BUDYNKU NA PLANIE WIELOKĄTA PROSTOKĄTNEGO W ASPEKCIE ROZWIĄZANIA DACHU.

Piotr DUDZIK, Edwin KOŹNIEWSKI:
ABOUT SOME GEOMETRIC PROBLEMS CONCERNING OPTIMISATION THE OBJECT SHAPE ON THE DESIGN OF A RECTANGULAR POLYGON IN THE ASPECT OF RESOLVING THE ROOF.

Marcin GÓRKO:
GEOMETRIA WYKREŚLNA OCZAMI STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA P.Ł. – OMÓWIENIE ANKIETY.

Marcin GÓRKO:
DESCRIPTIVE GEOMETRY AS SEEN BY STUDENTS OF ARCHITECTURE AT T.U. OF LODZ – RESULTS OF QUESTIONAIRE SURVEY.

Renata GÓRSKA:
STANDARDY EUROPEJSKIE W RYSUNKU TECHNICZNYM.

Renata GÓRSKA:
EUROPEAN STANDARDS IN CONSTRUCTION DRAWINGS.

Olga ILYASOVA, Vladimir VOLKOV:
SYMBOL DEFINITION OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF MULTIDIMENSIONAL SURFACES.

Nataly KAYGORODTSEVA:
THE MODERNIZATION OF THE RATE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY.

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:
ROZSZERZONY KURS GEOMETRII WYKREŚLNEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Bożena KOTARSKA-LEWANDOWSKA:
EXTENDED COURSE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY IN ENGLISH.

Edwin KOŹNIEWSKI:
RZUT CECHOWANY W AMERYKAŃSKICH PODRĘCZNIKACH Z GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

Edwin KOŹNIEWSKI:
TOPOGRAPHIC PROJECTION IN AMERICAN DESCRIPTIVE GEOMETRY WORKBOOKS.

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:
OD RZUTÓW MONGE’A W 2D DO MODELU 3D W PROGRAMIE AUTOCAD.

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:
FROM 2D MONGE’S PROJECTION TO 3D MODEL IN AUTOCAD.

Edyta MIŚTA:
O PEWNEJ METODZIE WYZNACZANIA CIENIA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE POWIERZCHNI STOŻKOWEJ ORAZ PÓŁSFERZE WKLĘSŁEJ W RZUCIE ŚRODKOWYM.

Edyta MIŚTA:
ON A CERTAIN METHOD OF DETERMINING SHADOWS ON THE INNER SIDE OF THE CONICAL SURFACE AND ON THE CONCAVE SEMI-SPHERE IN THE PERSPECTIVE PROJECTION.

Anita PAWLAK:
POWŁOKI BEZIERA, B-SPLINE, NURBS Z BETONU NA PROSZKACH REAKTYWNYCH – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA JAKO PRZEKRYCIE.

Anita PAWLAK:
BEZIER’S, B-SPLINE AND NURBS REACTIVE POWDER CONCRETE SHELLS – THE ANALYSIS OF POTENTIAL USE AS ROFFING.

Anita PAWLAK:
TECHNIKI KOMPUTEROWE BAZĄ DLA ROZWOJU GEOMETRII POWŁOK ZŁOŻONYCH.

Anita PAWLAK:
COMPUTER TECHNIQES AS A BASE FOR THE DEVELOPMENT OF GEOMETRY OF COMPLEX SHELLS.

Krzysztof PETELCZYC:
SYSTEM PERSPEKTYW TRÓJKĄTÓW.

Krzysztof PETELCZYC:
SYSTEM OF TRIANGLE PERSPECTIVES.

Witold SZYMAŃSKI:
O PEWNEJ GEOMETRYCZNEJ INTERPRETACJI RELACJI ARYTMETYCZNYCH I JEJ ZASTOSOWANIU W TEORII ORAZ DYDAKTYCE PERSPEKTYWY.

Witold SZYMAŃSKI:
ON A GEOMETRIC INTERPRETATION OF ARITHMETIC RELATIONS AND ON ITS USAGE IN THE THEORY AND DIDACTICS OF PERSPECTIVE.

Witold SZYMAŃSKI:
ODBICIA WIELOKROTNE WZGLĘDEM SFERY.

Witold SZYMAŃSKI:
MULTIPLE REFLECTIONS/INTER-REFLECTIONS IN RELATION TO THE SPHERE.

Jolanta TOFIL:
PERSPEKTYWA UKOŚNA I PIONOWA – WYKŁADY MULTIMEDIALNE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY.

Jolanta TOFIL:
SKEW AND VERTICAL PERSPECTIVE – MULTIMEDIA LECTURES FOR THE STUDENTS AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE.

Antanas VANSEVICIUS:
IS THE 3rd ANGLE METHOD IS THAT OF 3rd ONE?.

Krzysztof WOŹNIAK:
ZASTOSOWANIE POWIERZCHNI W KSZTAŁTOWANIU GEOMETRII WSPÓŁCZESNYCH CERKWI NA PRZYKŁADZIE ŚWIĄTYNI W HAJNÓWCE.

Krzysztof WOŹNIAK:
A TEMPLE IN HAJNÓWKA AS A CASE STUDY OF THE USE OF SURFACES IN GEOMETRICAL DESIGN OF CONTEMPORARY ORTHODOX CHURCHES.

Kirill YAKOVENKO, Vladimir VOLKOV:
CONSTRUCTION OF MULTIDIMENSIONAL RULED SURFACES.

Mariusz ŻYNEL:
Afiniczne przestrzenie biegunowe.

Mariusz ŻYNEL:
AFFINE POLAR SPACES.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF VIITH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra