Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Pracownicy Ośrodka
 
 
   

Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Kierownik Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
dr inż. arch. Monika Sroka - Bizoń

Pracownicy naukowo - dydaktyczni
dr inż. arch. Monika Sroka - Bizoń – adiunkt
dr inż. arch. Ewa Terczyńska – adiunkt
dr inż. arch. Jolanta Tofil – adiunkt
dr inż. Krzysztof Tytkowski – st. wykładowca
dr inż. Piotr Dudzik - adiunkt
dr inż. Anita Pawlak - Jakubowska - adiunkt
mgr inż. arch. Piotr Polinceusz
- doktorant

Pracownicy administracyjno - techniczni
mgr inż. Andrzej Jarocki - specjalista inż. - tech.


Współpracownicy 
dr hab. inż. Anna Błach - prof. nzw. w Pol. Śl.
dr inż. Sławomir Bogacki
dr inż. Anna Bożek  
dr inż. Janina Głomb
dr Janina Poczęsna
dr inż. Stanisław Sulwiński
mgr inż. Danuta Bombik
mgr Herbert Ciepły
mgr inż. Janina Czarnecka
mgr inż. Elżbieta Hawling
mgr inż. Janusz Kajrunajtys
mgr inż. Andrzej Kania
mgr inż. Ligia Mercik
mgr inż. Elżbieta Węglorz
mgr inż. Marian Wydra
Maria Lempart

 

*