Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
O Ośrodku
 
 
 
Szybkie uruchamianie

 

Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej prowadzącą działalność naukową i dydaktyczną. Działalność dydaktyczną realizuje na wielu kierunkach studiów w zakresie przedmiotów związanych z teorią i praktyką odwzorowań geometrycznych, grafiką komputerową i technologią kształcenia. Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze techniczne - Dydaktyczną Pracownię Audiowizualną i Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe. Działalność naukowa Ośrodka jest poświęcona badaniu i tworzeniu nowych metod odwzorowań przestrzeni geometrycznej oraz ich zastosowaniom w praktyce inżynierskiej. Prowadzone są także badania związane z efektywnością nowych technologii dydaktycznych w obszarze nauczanych przedmiotów. 

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej organizuje, od kilkudziesięciu lat, ogólnopolskie konferencje naukowe i dydaktyczne poświęcone geometrii komputerowej i dydaktyce nauczanych przedmiotów. Pracownicy Ośrodka biorą czynny udział w konferencjach: International Conferenc for Geometry and Graphics, International Conference on Engineering Education oraz w międzynarodowych konferencjach prowadzonych przez Uniwersytety Techniczne Drezna i Bratysławy.

Pracownicy Ośrodka są członkami Interantional Society for Geometry and Graphics (ISGG) oraz Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (PTGiGI).

Główne kierunki badań naukowych

Zagadnienia geometryczne związane z takimi dziedzinami jak: architektura i budownictwo, geologia, górnictwo i mechanika. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

▪          geometria numeryczna,
▪          geometria obiektów architektoniczno - budowlanych,
▪          geometria rzutowa,
▪          geometryczna problematyka w praktyce  CAD/CAM,
▪          geometryczne aspekty występujące w systemach wizyjnych,
▪          geometryczne zagadnienia związane z problemami estetyki,
▪          grafika komputerowa,
▪          historia geometrii i technologii CAD,
▪          niestandardowe i  standardowe rzutowania przestrzeni trójwymiarowej, 
▪          restytucja modelu lub sceny danej rzutem albo rzutami,
▪          systemy ekspertowe związane z BHP,
▪          wybrane problemy wizualizacji i animacja komputerowa.

 Historia Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Ośrodek powstał równocześnie ze swoją macierzystą uczelnią. Działalność dydaktyczną - wówczas jeszcze pod nazwą: Katedra Geometrii Wykreślnej - rozpoczął w październiku 1945 roku. Katedra Geometrii Wykreślnej przez 24 lata działała w ramach Wydziału Budownictwa, jednak z chwilą utworzenia w 1969 r. Wydziału Matematyczno-Fizycznego weszła w jego skład, zaś od 1995 roku stała się samodzielną jednostką międzywydziałową i przyjęła nową, obecną nazwę.

Z inicjatywy prof. Paleja powołane zostało w 1994 roku Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z siedzibą w Ośrodku, tutaj także jest wydawany Biuletyn Towarzystwa (istnieje od 1996 r.).

Kierownicy Katedry Geometrii Wykreślnej i Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej:
prof. Stanisław Szerszeń – 1945 – 1959
prof. Adam Zawadzki – 1959 – 1969
prof. dr hab. inż. Marian Palej – 1969 – 1993
dr hab. inż. Anna Błach prof. nzw. w Pol. Śl. – 1993 – 2003
dr inż. Krzysztof Tytkowski – 2003 – 2006
dr inż. arch. Monika Sroka - Bizoń – 2006 –

 

***

*