Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
O Towarzystwie
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje:
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum Konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Celem działania Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest uprawianie i krzewienie geometrii rzutowej, wykreślnej, grafiki inżynierskiej, grafiki komputerowej, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań, ze szczególnym eksponowaniem ich znaczenia dla kształcenia osobowości inżyniera. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

 • Prezes - dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń – Politechnika Śląska,

 • Wiceprezes – dr hab. Krystyna Romaniak – Politechnika Krakowska,

 • Sekretarz – dr inż. arch. Jolanta Tofil - Politechnika Śląska,

 • Skarbnik – dr inż. Sławomir Bogacki - Politechnika Śląska,

 • Członek – dr inż. arch. Tomasz Bogaczyk – Politechnika Wrocławska,

 • Członek – dr inż. Renata Górska – Politechnika Krakowska,

 • Członek – dr inż. Maciej Piekarski - Politechnika Rzeszowska.

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

 • Dr inż. Marcin Górko – Politechnika Łódzka,

 • Dr inż. arch. Farid Nassery – Politechnika Krakowska,

 • Dr inż. arch. Ewa Terczyńska – Politechnika Śląska,

 • Dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska - Politechnika Lubelska.

Adres korespondencyjny PTGiGI

ul. Krzywoustego 7
44-100 Gliwice
e-mail:

anna.blach@polsl.pl

monika.sroka-bizon@polsl.pl

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Biuletyn jest periodykiem powołanym w celu realizacji podstawowych zadań PTGiGI.
Publikacje zawarte w Biuletynie umieszczane są w czterech głównych działach poświęconych:

 • zagadnieniom teoretycznym,

 • dydaktyce,

 • zastosowaniom,

 • wydarzeniom i informacjom.

 

Pierwszy numer Biuletynu ukazał się w maju 1996 r. Do chwili obecnej ukazało się już 28 numerów Biuletynu. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. dr hab. inż. Marian Palej, następnie funkcję tę piastował dr inż. Stanisław Sulwiński. Obecnie redaktorem naczelnym Biuletynu jest dr hab. Edwin Koźniewski.

Komitet Redakcyjny Biuletynu PTGiGI

Redaktor Naczelny: dr hab. Edwin Koźniewski
Redaktorzy Działowi:
                  Teoria – dr hab. Edwin Koźniewski
                  Zastosowania – dr inż. Maciej Piekarski, dr inż. Krzysztof Tytkowski
                  Dydaktyka – dr inż. Renata Górska
Sekretarz: dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
Redaktorzy Techniczni: dr inż. Krzysztof Tytkowski, mgr Danuta Bombik
Redaktor Językowy: mgr Barbara Skarka

 

Rada Naukowa Biuletynu PTGiGI

 • prof. dr hab. inż. Anna Błach

 • prof. Ted Branoff (USA)

 • prof. Modris Dobelis (Łotwa)

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Januszewski

 • prof. Natalya Kaygorodtseva (Rosja)

 • doc. Cornelie Leopold (Niemcy)

 • prof. Vsevolod Mikhailenko (Ukraina)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mirski

 • prof. Vidmantas Nenorta (Litwa)

 • prof. Pavel Pech (Czechy)

 • prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki

 • prof. Leonid Shabeka (Białoruś)

 • prof. Daniela Velichová (Słowacja)

 • prof. dr hab. Krzysztof Witczyński

 

Historia Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

21 czerwca 1994 r. uczestnicy Ogólnopolskiego Seminarium Nowoczesnych Metod Nauczania Geometrii Wykreślnej i Podstaw Konstrukcji Inżynierskich – Wisła 94, na zebraniu któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Polański, podjęli uchwałę o utworzeniu Towarzystwa Naukowego o kierunku działalności geometria i grafika inżynierska.

Zebrani powołali Komitet Organizacyjny w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Januszewski - Politechnika Rzeszowska,

 • dr hab. inż. arch. Jerzy Mroczkowski - Politechnika Wrocławska,

 • dr inż. Renata Górska - Politechnika Krakowska,

 • mgr Barbara Szymczak-Błoniarska - Politechnika Gdańska,

 • dr inż. Stanisław Sulwiński - Politechnika Śląska.

Komitet Organizacyjny obradujący w dniu 28 września 1994 r. w Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem dr inż. Stanisława Sulwińskiego uchwalił nazwę Towarzystwa oraz opracował projekt Statutu. Przyjęto także, że ze względów organizacyjnych, siedziba Towarzystwa będzie się mieściła w Gliwicach. Dr inż. Stanisław Sulwiński zrealizował niezbędne czynności formalno-prawne związane z rejestracją Towarzystwa oraz jego Statutu.

W wyniku tych działań Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej uzyskało w 1995 roku osobowość prawną i rozpoczęło uprawnione działania. 22 marca 1995 r. odbyło się pierwsze Walne Zebraniu Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej na którym wybrano Zarząd Główny Towarzystwa.

Pierwszy Zarząd Główny Towarzystwa tworzyli:

 • Prezes - prof. dr hab. inż. Marian Palej – Politechnika Śląska,

 • Wiceprezes – prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Mroczkowski – Politechnika Wrocławska,

 • Sekretarz – dr inż. Stanisław Sulwiński - Politechnika Śląska,

 • Skarbnik – mgr inż. arch. Krzysztof Gerlic - Politechnika Śląska,

 • Członek – dr inż. Renata Górska – Politechnika Krakowska,

 • Członek – dr inż. Marcin Jonak - Politechnika Krakowska,

 • Członek – mgr inż. Krzysztof Tytkowski - Politechnika Śląska.

W następnym roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu PTGiGI, jako wynik współpracy polskich geometrów wykreślnych. Fundusz wydawniczy został oparty głównie o składki członkowskie.

Nr konta bankowego Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej:

 • LUKAS BANK 94 1940 1076 3058 1799 0000 0000

- składka członkowska od 2011 r. wynosi – 30 zł;
- opłata za dodatkowe strony publikowanego w Biuletynie PTGiGI artykułu – piąta strona i następne – 10 zł.

 

 

Opracował Marian Wydra