CONTENTS

CONTENTS

 

Auyez BAIDABEKOV:

THE METHODS TO CONSTRUCT THE CURVE OF SURFACE BISQUARE TRANSFORMATIONS.

 

Anna BŁACH, Piotr DUDZIK, Anita PAWLAK:

MAKROKONSTRUKCJE W PROGRAMIE CABRI II PLUS NA PRZYKŁADZIE ROZWINIĘĆ POWIERZCHNI STOPNIA DRUGIEGO.

 

Sławomir BOGACKI:

RUCH OBIEKTÓW W GRAFICE CZASU RZECZYWISTEGO.

 

Dominika BYSIEC, Jarosław Z. MIRSKI:

ZASTOSOWANIE  (MIKRO)KOMPUTERA DO  TWORZENIA  GEOMETRII  DWUWARSTWOWYCH  STRUKTUR  SFERYCZNYCH POCHODNYCH   Z  OKTAEDRU.

 

Dominika BYSIEC , Jarosław Z. MIRSKI:

(MICRO)COMPUTER APPLICATION FOR CREATION OF GEOMETRY OF OCTAHEDRON-BASED TWO-LAYERED SPHERICAL STRUCTURES.

 

Marcin GÓRKO:

„SKRÓTY” W PERSPEKTYWIE, CZYLI PERSPEKTYWA NA SKRÓTY.

 

Marcin GÓRKO:

„SHORTCUTS” IN PERSPECTIVE, OR PERSPECTIVE IN A SHORT WAY.

 

Birute JUODAGALVIENE, Sonata VDOVINSKIENE:

ASPECTS OF ENGINEERING GRAPHICS THEORY IN PRACTICAL IT MODELS.

 

Irina B.KORDONSKAYA, N.A.IVANOVA:

DIVERSIFYING GRAPHICAL KNOWLEDGE.

 

Dilarom F.KUCHKAROVA:

ABOUT GEOMETRY OF TOPOGRAPHIC SURFACES.

 

Harri LILLE and Aime RUUS (née PAJUMÄGI):

Engineering Graphics: Semiotic Aspects.

 

Vidmantas NENORTA, Tilmute PILKAITE. Nomeda UODZIUNIENE:

EMPLOYMENT OF cad SYSTEMS FOR MULTIMEDIA AIM.

 

Anita PAWLAK:

KSZTAŁTOWANIE FORMY GEOMETRYCZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE ROZWOJU TECHNOLOGII BETONU.

 

Anita PAWLAK:

SHAPING GEOMETRICAL FORMS OF BUILDING OBJECTS IN THE LIGHT OF DEVELOPMANT OF CONCRETE TECHNOLOGY.

 

Algirdas SOKAS :

GRAPHICAL METHODS FOR DESIGNING HOUSE HEATING SYSTEM1.

 

Elżbieta SPERNOL, Krzysztof TYTKOWSKI:

GENEROWANIE KRZYWYCH PŁASKICH W PROGRAMIE MATHEMATICA.

 

Elżbieta SPERNOL, Krzysztof TYTKOWSKI:

FLAT CURVES GENERATION IN MATHEMATICA PROGRAM.

 

Anna STELMASZCZYK:

METODA GRAFICZNA PRZETWARZANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH.

 

Anna STELMASZCZYK:

THE GRAPHIC METHOD OF CONVERTING AIR VIEW PICTURES.

 

Witold SZYMAŃSKI:

O WŁASNOŚCIACH PEWNEGO RÓWNOLEGŁOŚCIANU.

 

Witold SZYMAŃSKI:

ABOUT CHARACTERISTICS OF A SPECIFIC OCTAHEDRON.

 

Witold SZYMAŃSKI:

O PEWNEJ KONSTRUKCJI POWIERZCHNI STOŻKOWEJ.

 

Witold SZYMAŃSKI:

ABOUT A SPECIFIC CONSTRUCTION OF A CONICAL SURFACE.

 

Anna TEJSZERSKA:

GEOMETRIA I GRAFIKA W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU.

 

Anna TEJSZERSKA:

COMPUTER GRAPHICS AND GEOMETRY IN LANDSCAPE ARCHITECTURE.

 

Krzysztof UŁAMEK:

TRZY KONSTRUKCJE PRZYDATNE PRZY RYSOWANIU ODRĘCZNYM FORM ZGEOMETRYZOWANYCH OPARTE NA TWIERDZENIU TALESA ORAZ WŁASNOŚCIACH PODOBIEŃSTWA TRÓJKĄTÓW.

 

Krzysztof UŁAMEK:

THREE CONSTRUCTIONS USEFUL DURING FREE-HAND DRAWING OF GEOMETRICAL FORMS BASED OF THE THALES' THEOREM AND TRIANGLE SIMILARITY PROPERTIES.

 

Antanas VANSEVICIUS:

IMPRECISIONS IN FIRST-ANGLE OR THIRD-ANGLE PROJECTION USING.

 

Sonata VDOVINSKIENĖ:

PECULIARITIES OF COMPUTER – AIDED CREATION OF SECTIONAL VIEWS BASED ON 3D MODE.

 

Daniela VELICHOVÁ:

MINKOWSKI SUM IN GEOMETRIC MODELLING.

 

Vladimir VOLKOV, Natalia BUBLOVA:

THE METHOD OF CONVERSION OF A GEOMETRIC OBJECT INTO A 3-D IMAGE USING COMPUTER ANIMATION.

 

Vladimir VOLKOV, Olga ILYASOVA, Yakovenko KIRILL:

CONSTRUCTIVE – ANALYTICAL REPRESENTATION OF RULED MANIFOLD OF MULTIDIMENSIONAL SPACE.

 

Krzysztof WITCZYŃSKI:

UOGÓLNIONE TWIERDZENIE PAPPUSA.

 

Krzysztof WITCZYŃSKI:

GENERALISED PAPPUS THEOREM.

 

Jonas ZEMKAUSKAS, Lionginas ČIUPAILA :

DIGITAL METHODS IN SOLVING OF THE ENGINEERING GRAPHICS PROBLEM.

 

Jonas ZEMKAUSKAS, Lionginas ČIUPAILA, Valentina ZEMKAUSKIENĖ: 

INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON ENGINEERING GRAPHICS CONTENTS.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF VITH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra