Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
3D Studio MAX
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje:
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum Konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy obsługi oprogramowania 3D Studio MAX. 

Kursy realizowane są w wymiarze: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń. Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe Ośrodka pozwalają realizować kursy wg zasady - jedna osoba / jeden komputer. Prowadzący zajęcia instruktorzy od wielu lat zajmują się wizualizacją obiektów architektonicznych i animacją stosowaną w zagadnieniach inżynierskich. Uczestnicy kursu otrzymują materiały pomocnicze oraz dyplom ukończenia kursu.

 Kursy są organizowane na kilku poziomach zaawansowania:

Kurs podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

 • modelowanie obiektów 3d,

 • materiały i tekstury,

 • techniki oświetlenia sceny,

 • praca kamerą,

 • rendering.

Kurs zaawansowany obejmuje zagadnienia animacji w 3D Studio MAX:

 • animacja obiektów parametrycznych,

 • tworzenie i edycja kluczy,

 • kontrolery i hierarchia ruchu,

 • animacja systemów cząstek oraz pól sił,

 • efekty atmosferyczne.

Zgłoszenia przyjmują:

 • mgr inż. arch. Piotr POLINCEUSZ                                           piotr.polinceusz@polsl.pl

 • Sekretariat OGiGI                            Laboratorium Budownictwa pok. 201, tel. 237 26 58

 • mgr inż. Elżbieta HAWLING             Laboratorium Budownictwa pok. 301, tel. 237 11 21

 • mgr inż. Marian WYDRA                   Laboratorium Budownictwa pok. 301, tel. 237 11 21