Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
AutoCAD
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje:
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum Konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy obsługi oprogramowania AutoCAD 2010.

Kursy realizowane są w wymiarze: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń. Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe Ośrodka pozwalają realizować kursy wg zasady – jedna osoba/ jeden komputer. Zajęcia prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem pracy w środowisku AutoCAD. Uczestnicy kursu otrzymują materiały pomocnicze oraz dyplom ukończeniu kursu. W pewnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania wpisu kursu do indeksu.

Kursy są organizowane na kilku poziomach zaawansowania:

  • Kurs podstawowy obejmuje: tworzenie figur płaskich, ich wymiarowanie, ustawienia programu, przygotowanie wyników do druku.

  • Kurs 3D: tworzenie modeli trójwymiarowych.

  • Kurs AutoLISPa: dla zainteresowanych tworzeniem własnych aplikacji działających w środowisku AutoCADa.

Zgłoszenia przyjmują:
  • dr inż. Krzysztof TYTKOWSKI                                                   krzysztof.tytkowski@polsl.pl
  • Sekretariat OGiGI                           Laboratorium Budownictwa pok. 201,         tel. 237 26 58

  • mgr inż. Elżbieta HAWLING            Laboratorium Budownictwa pok. 301,         tel. 237 11 21

  • mgr inż. Marian WYDRA                  Laboratorium Budownictwa pok. 301,         tel. 237 11 21