Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

 

Podstawa wprowadzenia systemu
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie nr 46/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Cele systemu

 • Podwyższenie jakości kształcenia,
 • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • Sprecyzowanie i popularyzacja oferty dydaktycznej.
 • Struktura systemu

  Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

 • dr inż. arch. Monika SROKA - BIZOŃ – Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA - adiunkt
 • dr inż. Krzysztof TYTKOWSKI - st. wykładowca
 • mgr inż. Piotr DUDZIK - asystent
 • Audytorzy Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA
 • mgr inż. Anita PAWLAK - JAKUBOWSKA
 •