Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
O Towarzystwie
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje:
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
V Konferencja
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum Konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Celem działania Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest uprawianie i krzewienie geometrii rzutowej, wykreślnej, grafiki inżynierskiej, grafiki komputerowej, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań, ze szczególnym eksponowaniem ich znaczenia dla kształcenia osobowości inżyniera. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

 • Prezes - dr. hab. inż. Anna Błach – Politechnika Śląska,

 • Wiceprezes – prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Mroczkowski – Politechnika Wrocławska,

 • Sekretarz – dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń - Politechnika Śląska,

 • Skarbnik – dr inż. Sławomir Bogacki - Politechnika Śląska,

 • Członek – dr inż. Renata Górska – Politechnika Krakowska,

 • Członek – dr Edwin Koźniewski - Politechnika Białostocka,

 • Członek – dr inż. Maciej Piekarski - Politechnika Rzeszowska.

Adres korespondencyjny PTGiGI

ul. Krzywoustego 7
44-100 Gliwice
e-mail:

anna.blach@polsl.pl

monika.sroka-bizon@polsl.pl

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Biuletyn jest periodykiem powołanym w celu realizacji podstawowych zadań PTGiGI.
Publikacje zawarte w Biuletynie umieszczane są w czterech głównych działach poświęconych:

 • zagadnieniom teoretycznym,

 • dydaktyce,

 • zastosowaniom,

 • wydarzeniom i informacjom.

Pierwszy numer Biuletynu ukazał się w maju 1996 r. Do chwili obecnej ukazało się już 15 numerów Biuletynu. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. dr hab. inż. Marian Palej, następnie funkcję tę piastował dr inż. Stanisław Suliwński. Obecnie redaktorem naczelnym Biuletynu jest dr Edwin Koźniewski.

Komitet Redakcyjny Biuletynu PTGiGI

 • dr Edwin Koźniewski – Redaktor Naczelny

 • dr inż. Renata Górska – Zastępca Redaktora Naczelnego

 • dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń – sekretarz

 • prof. dr hab. Inż. Ludmiła Czech

 • prof. dr hab.inż.arch. Jerzy Mroczkowski

 • dr inż. Krzysztof Tytkowski

 • prof. dr hab. Krzysztof Witczyński

 • mgr inż. Danuta Bombik – Redaktor Techniczny

 • mgr Barbara Skarka – Konsultant Językowy

Historia Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

21 czerwca 1994 r. uczestnicy Ogólnopolskiego Seminarium Nowoczesnych Metod Nauczania Geometrii Wykreślnej i Podstaw Konstrukcji Inżynierskich – Wisła 94, na zebraniu któremu przewodniczył prof. dr hab. inż. Stanisław Polański, podjęli uchwałę o utworzeniu Towarzystwa Naukowego o kierunku działalności geometria i grafika inżynierska.

Zebrani powołali Komitet Organizacyjny w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Januszewski - Politechnika Rzeszowska,

 • dr hab. inż. arch. Jerzy Mroczkowski - Politechnika Wrocławska,

 • dr inż. Renata Górska - Politechnika Krakowska,

 • mgr Barbara Szymczak-Błoniarska - Politechnika Gdańska,

 • dr inż. Stanisław Sulwiński - Politechnika Śląska.

Komitet Organizacyjny obradujący w dniu 28 września 1994 r. w Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem dr inż. Stanisława Sulwińskiego uchwalił nazwę Towarzystwa oraz opracował projekt Statutu. Przyjęto także, że ze względów organizacyjnych, siedziba Towarzystwa będzie się mieściła w Gliwicach. Dr inż. Stanisław Sulwiński zrealizował niezbędne czynności formalno-prawne związane z rejestracją Towarzystwa oraz jego Statutu.

W wyniku tych działań Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej uzyskało w 1995 roku osobowość prawną i rozpoczęło uprawnione działania. 22 marca 1995 r. odbyło się pierwsze Walne Zebraniu Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej na którym wybrano Zarząd Główny Towarzystwa.

Pierwszy Zarząd Główny Towarzystwa tworzyli:

 • Prezes - prof. dr. hab. inż. Marian Palej – Politechnika Śląska,

 • Wiceprezes – prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Mroczkowski – Politechnika Wrocławska,

 • Sekretarz – dr inż. Stanisław Sulwiński - Politechnika Śląska,

 • Skarbnik – mgr inż. arch. Krzysztof Gerlic - Politechnika Śląska,

 • Członek – dr inż. Renata Górska – Politechnika Krakowska,

 • Członek – dr inż. Marcin Jonak - Politechnika Krakowska,

 • Członek – mgr inż. Krzysztof Tytkowski - Politechnika Śląska.

W następnym roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu PTGiGI, jako wynik współpracy polskich geometrów wykreślnych. Fundusz wydawniczy został oparty głównie o składki członkowskie.