Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Sprawozdanie z konferencji
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

 

VII KONFERENCJA „GEOMETRIA I GRAFIKA” – USTROŃ 2011

W dniach 26.06.2011 – 29.06.2011 r., w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu – Jaszowcu, odbyła się kolejna, VII Konferencja „Geometria i Grafika” zorganizowana przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Konferencje „Geometria i Grafika” organizowane są cyklicznie co dwa lata i poświęcone takim zagadnieniom jak miejsce geometrii we współczesnej nauce i technice, problematyce kształtowania programów nauczania uwzględniających specyfikę kierunku studiów, środkom i metodom dydaktycznym sprzyjającym kształceniu inżynierów oraz wynikom badań własnych dotyczących dydaktyki geometrii, geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośmiu uczelni polskich:

 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • oraz czterech uczelni zagranicznych:

 • Lithuanian University of Agriculture,
 • Omsk State Technical University,
 • Omsk F. M. Dostoevsky State University,
 • Siberian State Automobile and Highway Academy.
 • W trakcie 5 sesji konferencyjnych zostały zaprezentowane 22 referaty.

  W sesji pierwszej prowadzonej przez dr inż. Renatę Górską (Politechnika Krakowska) oraz prof. Antanasa Vanseviciusa (Lithuanian University of Agriculture) przedstawione zostały referaty związane z zagadnieniem miejsca geometrii we współczesnym świecie. Jako referaty inaugurujące konferencję zostały przedstawione dwa referaty opracowane przez naukowców z Zakładu Podstaw Geometrii Instytutu Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku – „Afiniczne przestrzenie biegunowe” autorstwa dr Mariusza Żynela oraz „System perspektyw trójkątów” opracowany przez dr Krzysztofa Petelczyca.

  Sesja druga prowadzona przez dr hab. Edwina Koźniewskiego (Politechnika Białostocka) oraz dr Mariusza Żynela (Uniwersytet w Białymstoku) poświęcona była zagadnieniom wykorzystania technik komputerowych w dydaktyce geometrii. W trakcie sesji zostały m.in. zaprezentowane referaty mgr inż. Anity Pawlak z Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej przedstawiające problematykę wykorzystania technik komputerowych w tworzeniu modeli geometrycznych złożonych powłok budowlanych. Metody wykorzystania programu AutoCAD w kursie „Geometrii inżynierskiej” realizowanym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej zostały przedstawione w referacie dr hab. Edwina Koźniewskiego i mgr inż. Marcina Orłowskiego z Politechniki Białostockiej.

  W trakcie sesji trzeciej prowadzonej przez dr inż. Marcina Górko (Politechnika Łódzka) oraz dr inż. arch. Witolda Szymańskiego (Politechnika Wrocławska) przedstawione zostały referaty poświęcone zagadnieniom konstruowania wielowymiarowych powierzchni prostokreślnych (referaty naukowców z Omska), problematyce kształtowania programów nauczania geometrii wykreślnej dla kierunków studiów realizowanych w języku angielskim (referaty dr inż. Bożeny Kotarskiej-Lewandowskiej z Politechniki Gdańskiej oraz dr hab. Edwina Koźniewskiego z Politechniki Białostockiej) oraz problematyce wykorzystywania norm europejskich w dydaktyce rysunku konstrukcyjnego (referat dr inż. Renaty Górskiej z Politechniki Krakowskiej).

  Sesja czwarta prowadzona przez dr inż. Bożenę Kotarską – Lewandowską (Politechnika Gdańska) oraz prof. Vladimira Volkova (Siberian State Automobil and Highway Academy) poświęcona została problematyce wykorzystania Internetu oraz platform zdalnej edukacji w dydaktyce geometrii. W ramach sesji zostały przedstawione m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Łódzkiej – referat dr inż. Marcina Górko (Politechnika Łódzka), opracowywany model e-learningowego testu sprawdzającego z rysunku technicznego – referat dr inż. Sławomira Bogackiego i dr inż. arch. Ewy Terczyńskiej (Politechnika Śląska OGiGI) oraz materiały multimedialne wspomagające wykład z perspektywy ukośnej i pionowej – referat dr inż. arch. Jolanty Tofil (Politechnika Śląska OGiGI).

  W sesji piątej zostały przedstawione wyniki ogólnopolskiej ankiety „Dydaktyka geometrii i przedmiotów „około-geometrycznych” 2011” – referat dr hab. inż. Anny Błach, mgr inż. Andrzeja Kani oraz dr inż. arch. Moniki Sroki-Bizoń (Politechnika Śląska OGiGI). W referacie zaprezentowano wyniki pierwszej części badań ankietowych przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2011 r. w połowie polskich, państwowych uczelni technicznych. Badania ankietowe mają na celu określenie stanu i jakości dydaktyki geometrii i szeroko rozumianych przedmiotów „około geometrycznych” takich jak geometria inżynierska, grafika inżynierska, rysunek techniczny. Planowana jest szeroka popularyzacja wyników badań tak, aby wszystkie osoby zaangażowane w procesy określania uczelnianych programów nauczania miały okazję zapoznać się z raportem będącym pewnego rodzaju diagnozą stanu dydaktyki geometrii w polskich uczelniach technicznych w 2011.

  Przedstawione w trakcie konferencji referaty zostaną opublikowane w dwudziestym drugim Biuletynie Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej oraz w ósmym Zeszycie Naukowym Politechniki Śląskiej serii „Geometria i grafika”.

   

  dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
  Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
  Politechnika Śląska
  15 lipca 2011 r.