Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
XI Konferencja "Geometria i komputer"
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
XI Konferencja
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej oraz Polskie Towarzystwo Geometrii

i Grafiki Inżynierskiej

organizują w Ustroniu - Jaszowcu w hotelu „Leśnik” w dniach 28÷30.06.2010 r. kolejną

XI Konferencję

"Geometria i komputer"

Proponujemy, aby przedmiotem obrad były następujące zagadnienia:

1.     Komputerowe rozwiązania klasycznych problemów geometrii.

2.     Komputerowe wspomaganie badań naukowych w zakresie geometrii.

3.     Wizualizacja przekształceń geometrycznych.

4.     Geometryczne aspekty komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

5.     Wspomaganie komputerowe w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej.

Komitet Naukowy XI Konferencji "Geometria i komputer"

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do 28. 02. 2010 r. zgłoszeń udziału w konferencji, na załączonej karcie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wizualną prezentację tematu (na ekranie – folie, prezentacja komputerowa itp.) należy przygotować w języku angielskim. Referat wygłosić można w języku innym niż angielski. Podstawą kwalifikacji referatu do prezentacji na konferencji będą streszczenia (maksymalnie dwie strony) w języku angielskim i polskim. Prosimy je przesłać w postaci pliku (MS WORD) pocztą elektroniczną lub na innym nośniku w terminie do 19. 03. 2010 r.

Informację o przyjęciu referatu wyślemy do dnia 16.04.2010 r.

Streszczenia zakwalifikowanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych oraz na stronie WWW naszego Ośrodka. Dodatkowo oferujemy możliwość opublikowania pełnych tekstów referatów jako artykułów w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej lub w Biuletynie PTGiGI. Publikacja artykułów o objętości czterech stronic druku jest dla uczestnika konferencji bezpłatna (za każdą następną stronicę należy wnieść opłatę 20 zł). Teksty referatów prosimy nadsyłać w terminie do 07. 05. 2010 r.

Teksty streszczeń należy przygotować ściśle wg załączonego wzoru.

Koszty udziału w konferencji:

800 zł - dla osób nie zrzeszonych w PTGiGI,

750 zł - dla osób zrzeszonych w PTGiGI,

400 zł - dla osób towarzyszących.

Wpłatę prosimy wnieść do dnia 15.05.2010 na konto:

Politechnika Śląska w Gliwicach

Konferencja „Geometria i grafika”

ING Bank Śląski S.A. O / Gliwice

Nr konta:  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

Adres: 44-101 Gliwice, ul. Górnych Wałów 14

Opłaty uiszczane po wskazanym terminie wzrastają o 10 % i wynoszą odpowiednio 880 / 825 / 440 zł.

Korespondencję dotyczącą konferencji prosimy nadsyłać na adres:

Politechnika Śląska

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

ul. Krzywoustego 7

44-100 Gliwice

„Geometria i grafika”

tel/fax: (+48) 032 237 26 58 tel. (+48) 032 237 11 19

E-mail:   rjm4@polsl.pl

                monika.sroka–bizon@polsl.pl

jolanta.tofil@polsl.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia

 

wzór streszczenia:

Word , PDF

 

wytyczne redagowania artykułów do Biuletynu PTGiGI:

Instrukcja.doc , Instrukcja.pdf

 

wytyczne redagowania artykułów do Zeszytów  Naukowych Pol. Śl:

wytyczne  do ZN .doc , wytyczne  do ZN.pdf