SPIS TREŚCI

 

1. L.Czech: Zmodyfikowane twierdzenie Morley'a. 

2. S.Przewłocki: Przykład wspomagania komputerowego ćwiczeń z geometrii wykreślnej (przy zastosowaniu programu AutoCad).

3. J.Mirski: Prototypowe siatki dwuwarstwowe powstałe z przekształceń czworościanu foremnego. 

4. T.Wąsowicz: Niekolinearna perspektywa szerokokątna.

5. M.Palej: O pewnym uzupełnieniu konstrukcji papierkowej elipsy.

6. A. Kulig: Rzut środkowy a rzut cechowany.

7. S. Sulwiński: Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c. d.).

8. Z cyklu "Ważniejsze konferencje" :

            Komunikat o VIII Konferencji ICECGDG

               H.Gliński, J.Poczęsna: Byliśmy we Lwowie.

            A.Żaba, H.Gliński: Konferencja Poczdamska.

9. Kronika ważniejszych wydarzeń