SPIS TREŚCI

1  E.Korczak: Wspomnienie o Prof. dr h.c. Wiktorze Jankowskim.

2  M.Palej: Degeneracja rzutni w metodzie Monge'a. 

3  D.Bombik: Obrazy okręgów w tzw. rzucie zdegenerowanym. 

4  A.Błach: Kształtowanie sylwetki inżyniera przez nauczanie geometrii i grafiki inżynierskiej. 

5  A.Górska: Krótka relacja z 7t' ICECGDG w Krakowie. 

S.Sulwiński: Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.). 

7  Z cyklu "Ważniejsze konferencje"

·tytuły prac referowanych na VI światowej konferencji ICECGDG w Tokio - cz. II 

·jeszcze o konferencji ICECGDG w Krakowie 

·informacja o konferencji w Kaczarnicy k. Rzeszowa 

8  Kronika ważniejszych wydarzeń 

9  Nowości wydawnicze 

10 Od Redakcji: Mamy logo ...