SPIS TREŚCI

1. M. Mokwa: "Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Maria FULIŃSKI"

2. W. Ambicki: "Prosta metoda wyznaczania linii przenikania powierzchni obrotowych"

3. R. Hajdamowicz: "Wyznaczanie okręgu powinowatego z elipsą określoną osiami lub średnicami sprzężonymi przy przyjętej osi powinowactwa"

4. E. Koźniewski: "Konfiguracyjny charakter metody Monge'a"

5. J. Owerczuk: "W poszukiwaniu nowego modelu nauczania geometrii wykreślnej"

6. M. Palej: "O pewnej konstrukcji uzupełniającej stożkowe pasma i pęku"

7. K. Regulska:"Sprawdzanie poprawności wypośredniczania połaci dachowych"

 

8. S. Rykhlinska, B. Pankevych, O. Baranetska: "Influence of curriculum contents on forming social motives of teaching"

 

9. Z cyklu "Z żabiej perspektywy"

A. Żaba, J. Czajor: "Traktat Andrea POZZO "Perspectiva pictorum et archilectorum... " jako nowoczesny podręcznik dla barokowych kwadraturzystów"

 

10. S. Sulwiński: Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c. d.).

 

11. Z cyklu "Ważniejsze konferencje"

A. Żaba, H. Gliński: "Sprawozdanie z udziału w Konferencji "Geometria Konstrukcyjna" Balatonfoldvar, 14 - 18. 09. 1998"

A. Żaba, H. Gliński: "Krótko o seminarium w Kocovcach"

12. Kronika ważniejszych wydarzeń