SPIS TREŚCI

1. B. Januszewski: "Prof. dr hab. inż. Stanisław POLAŃSKI ‑ wspomnienie".
2. B. Banek: "Wizualizacja perspektywiczna projektowanych obiektów a wizualizacja drogą programu komputerowego".
3. H. Gliński: "O pewnej modyfikacji rzutu zdegenerowanego".
4. R. Górska
: "Dydaktyka przedmiotu « Grafika inżynierska » w kontekście obrad 52 dorocznej konferencji ASEE/EDGD".
5. J. Z. Mirski: "Geometria struktury dwuwarstwowej o siatkach powstałych z podziału dwudziestościanu".
6. M. Palej
: "Elementarna interpretacja punktów kołowych".
7. A. Pielka, A. Trębicka
: "Wybrane standardy przechowywania grafiki kompu­terowej i ich właściwości".
8  Z cyklu "Z żabiej perspektywy" :
A. Żaba
: "O pewnej propozycji popularyzacji zagadnień geometrycznych".
9. S. Sulwiński
: "Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych" (c.d.).
10. Kronika ważniejszych wydarzeń.
11. Od Redakcji.
12. Wykaz artykułów, jakie ukazały się w poprzednich numerach PTGiGI