SPIS TREŚCI

 

1. Od Redakcji

2. M. Palej: Dyskusja niektórych obrazów w elementarnym, zdegenerowanym przekształceniu stopnia czwartego.      

3. D. Bombik: Komputerowa ilustracja pewnego przekształcenia.

4. J. Januszewski: Krytyczna analiza polskich i europejskich norm dotyczących geometrycznych podstaw rysunków technicznych.

5. Z. Kudasiewicz i in.: Tematy indywidualne oraz punktowy system oceny czynnikami aktywizującymi uczestnictwo w ćwiczeniach z geometrii wykreślnej.

6. S. Sulwiński: Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych.

7. Z cyklu "Ważniejsze konferencje" : tytuły prac referowanych na VI światowej konferencji ICECGDG w Tokio - cz. 1

8. Kronika ważniejszych wydarzeń

9. Wytyczne dla autorów