SPIS   TREŚCI

 

 

 1. A. Błach: Examples of „CABRI GEOMETRE II” application in geometric scientific research
 2. H. Gliński: Modelowanie powierzchni stożkowych w języku VRML
 3. R. Górska, S. Sulwiński: Wizualizacja oraz estetyka techniki jako nowe obszary badań naukowych
 4. E. Koźniewski, J. Owerczuk, H. Rola, P. Dobosz: Computer realization of  ‘geometrization’ of  teaching descriptive geometry
 5. W. Mikhailenko: Place and Role of Computer Graphic Arts in Researches on Applied Geometry, Technical Aesthetics and Ergonomics
 6. S. Ochoński: Stożkowe jako zbiory środków sfer przechodzących przez dwa punkty i stycznych do prostej, płaszczyzny bądź sfery
 7. M. Palej: Some theorem concerning the conics streaks and pencils and its application to smooth connection of conics arcs
 8. A. Tejszerska: Witelo and Alhazen the most prominent perspective scientists of the middle ages
 9. O. Vogt, B. Vogt: Computer aided design
 10. A. Żaba: Quadrature of the Holly Cross Church in Brzeg
 11. S. Sulwiński: Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).