SPIS TREŚCI

 

1 M. E. Adamska : Percepcja przestrzeni a komputer. 

2 R. A. Górska : Komputerowa grafika inżynierska - treści programowe a realizacja.

3 A. Koch, K. Pałac, S. Samujło : Wykorzystanie programu graficznego AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów.

4 B. Kopeć: Rozwój wyobraźni przestrzennej uczniów szkól ogólnokształcących w zależności od ich wieku z uwzględnieniem podziału na dziewczęta i  chłopców.

5 R. J. Krac : Restytucja - przydatność, narzędzia, forma wykonania. 

6 Z. Kudasiewicz : Łączenie pracy domowej i programu GW - demo z praktyczną realizacją ćwiczeń z geometrii wykreślnej.

7 A. Wancław : Franciszek Sapalski - pierwszy polski profesor geometrii wykreślnej.

8 S. Sulwiński : Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).

9 Z cyklu "Ważniejsze konferencje" :

                   A. Kania : Informacja o V Ogólnopolskim Seminarium "Geometria. i Komputer" 

                   A. Błach : Special seminar on geometry in engineering education.

                   S. Sulwiński : VI Międzynarodowe seminarium geometrii komputerowej Kocovce 8-10 październik 1997 rok

10 Kronika ważniejszych wydarzeń