SPIS  TREŚCI

 

1. S. Sulwiński: „Profesor Marian PALEJ nie żyje ”

2. K. Gerlic, E. Kalinowska: „Skrypt Pana Profesora Mariana PALEJA”

3. P. Kaproń: „Uwagi o zastosowaniu powierzchni  śrubowych w budownictwie”

4. H. Gliński, M. Kupčáková: „Anamorfozy stożkowe i walcowe”

5. R. Górska: „Computer aided modeling to solve certain design problems”

6. B. Kotarska - Lewandowska: „Pomiar dydaktyczny w ocenie skuteczności zdalnego nauczania geometrii wykreślnej w Zakładzie Technik Wizualnych Politechniki Gdańskiej”

7. W. Michajlenko: „O rozwoju geometrii stosowanej oraz grafiki inżynierskiej i komputerowej na Ukrainie”

8. J. Mroczkowski, Teresa Romaszkiewicz-Białas: „Analityczne określenie współrzędnych węzłów konstrukcji prętowej z nieregularnego romboedru”

9. S. Ochoński: „O pewnym przekształceniu płaszczyzny”

10. A. Rużyczka: „Geometria Wykreślna i rysunek techniczny na sali ćwiczeń i w pracowni komputerowej – doświadczenia z lat 1995 - 1999”

11. B. Wojtowicz: „Twierdzenie dwoiste do twierdzenia Weyer’a dotyczącego pęków stożkowych”

12. A. Żaba: „Siedzące kolumny Andrea Pozzo”

13. S. Sulwiński: „Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).

14. Z cyklu: „Ważniejsze konferencje”

15. Kronika ważniejszych wydarzeń

16. Wytyczne dotyczące składu komputerowego artykułów ukazujących się w Biuletynie PTGiGI

17. Od redakcji