SPIS  TREŚCI

 

Część I:  TEORIA

1. T. Hlavaty, V. Skala: A Survey of Methods of 3D Model Feature Extraction

 

Część  II:  DYDAKTYKA

1. D. M. Bendikiene, G. M.  Pietariene: The Research of Students Advancement in Graphical Subjects

2. M. Dobelis: Engineering Graphics Role in CAD Literacy

3. M. Helenowska-Peschke: Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej

4. E. Jotautiene, J. Mikelaitis, E. Ulickas, V. Prekeris:  The Usage of Computer Graphics Teaching the Subjects of Mechanics

5. P. Kaproń: Idea elektronicznego zapisu wykładu geometrii wykreślnej

6. M. Piekarski: O potrzebie i możliwościach zintegrowanego nauczania geometrii wykreślnej, grafiki komputerowej i rysunku technicznego

7. K. Suzuki: Activities of the Japan Society for Graphic Science – Research and Education

8. A. Vansevicius: Improving Visualization Skills of Students in Projection with Elevations

 

Część  III:  ZASTOSOWANIA

1. M. Majewski: Construction Method of Approximated Developments of Optional Length Circular Arcs

2. V. Nenorta, R. Kersys: Solving Specific Geometrical Tasks with AutoCAD System

3. A. Sokas: Graphical Objects and Information in Engineering Design

4. A. Stelmaszczyk, Z. Andrzejowski: Mapa zasadnicza jako źródło informacji przy wyznaczaniu cieni w perspektywie

5. M. Zichar: GIS in Practice

 

Część  IV:  INFORMACJE

1. Z cyklu: „Ważniejsze konferencje”

2. Kronika ważniejszych wydarzeń

3. R. A. Górska: Informacja n.t. „Journal for Geometry and Graphics”

4. Instrukcja dla autorów