X  Międzynarodowa Konferencja „GEOMETRY AND COMPUTER”

            Ustroń, w dniach 18 – 20 czerwca 2008 roku, był miejscem organizacji jubileuszowej konferencji „Geometry and Computer”. Konferencja została zorganizowana już po raz dziesiąty (w cyklu dwuletnim) przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Przybyłych gości w imieniu gospodarzy powitała dr inż. arch. Monika Sroka – Bizoń z Politechniki Śląskiej, zaś pierwszą sesję rozpoczął profesor Bogusław Januszewski z Politechniki Rzeszowskiej, przedstawiając referat pt.: „Types of grafical subspace projections”. Podczas kolejnej sesji Antanas Vansevicius z Lithuanian University of Agriculture wygłaszając referat pt.: „Viewing of graphical information” zwrócił uwagę na bezpośrednią korelację jaka istnieje pomiędzy jakością prezentacji danych, a ich zrozumieniem oraz związane z tym możliwości jakie dają nowoczesne technologie komputerowe i multimedialne techniki komunikacji w procesie nauczania geometrii.

Również za niezwykle interesujący uznano wykład Marii Helenowskiej – Peschke z Politechniki Gdańskiej „E – manuale for descriptive geometry and engineering graphics” oraz referat Sławomira Bogackiego z Politechniki Śląskiej „Moodle platform in teaching of geometry and engineering graphics”, które spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji i wzbudziły owocne dyskusje. Jednogłośnie uznano, że koncepcja E – edukacji na poziomie kształcenia akademickiego w zakresie zagadnień geometrycznych, daje ogromne możliwości jako wzbogacenie tradycyjnej metody nauczania poprzez technologie informatyczne, jak również jako możliwość prowadzenia kursów opartych wyłącznie na platformach internetowych.

To tylko nieliczne przykłady bogatego programu spotkania, który obejmował 20 wystąpień dotyczących w szczególności: rozwiązań klasycznych problemów geometrii, komputerowego wspomagania badań naukowych w zakresie geometrii, wizualizacji przekształceń geometrycznych, geometrycznych aspektów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz wspomagania komputerowego w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej. Streszczenia wszystkich referatów zostały zamieszczone w materiałach konferencyjnych w języku angielskim oraz polskim. Natomiast pełne teksty wybranych referatów będą opublikowane w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

Jubileusz konferencji został ukoronowany wspaniałą wiadomością, że z dniem 29 lutego 2008 roku na liście czasopism punktowanych MNiSzW znalazł się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (The Journal of Polish Society for Geometry and Graphics) z oceną cztery punkty. Z ogromną satysfakcją informację tę w imieniu Komitetu Naukowego Biuletynu przekazał dr inż. Edwin Koźniewski – Redaktor Naczelny Biuletynu PTGiGI. W ten sposób została uwieńczona wieloletnia praca Komitetów Redakcyjnych pisma, pomysł jego Fundatora, nieodżałowanego śp. Profesora Mariana Paleja, pierwszego Redaktora Naczelnego Biuletynu i wszystkich autorów, którzy w siedemnastu już edycjach (w tym cztery ostatnie w języku angielskim) prezentowali na łamach czasopisma swoje artykuły. Uwieńczone sukcesem zostały też, prawie dwuletnie, starania Komitetu Naukowego o zaliczenie pisma do grupy znaczących periodyków naukowych.

Konferencja okazała się nie tylko forum do prezentacji referatów, ale przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz burzliwych dyskusji w międzynarodowym gronie specjalistów w dziedzinie geometrii.

Urozmaiceniem cyklu wykładów i dyskusji, które odbyły się w czasie spotkania, była piesza wycieczka na Równicę zakończona biesiadą przy ognisku oraz uroczysty bankiet przy dźwiękach regionalnej, góralskiej kapeli.

Kolejne spotkanie, tym razem „Geometry and Graphics” odbędzie się w dniach 24 – 26 czerwca 2009 roku w Ustroniu.

 

mgr inż. Elżbieta Spernol