SPIS  TREŚCI

 

 

1.   H. Gliński : "Krótki przegląd stron w internecie związanych z geometrią wykreślną"

2.   H. Gliński :  "Refleksje związane z 'Komputerową grafiką użytkową' jako nowym przedmiotem nauczania"

3.  A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: "Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i  wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E 3 "

4.  A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: "AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną"

5.  J.Z. Mirski : "O dwóch wielościanach wygenerowanych z ikosaedru"

6.  J.Z. Mirski : "Podstawy  geometrii  wykreślnej  w  aspekcie  merytorycznym i metodycznym"

7.  M. Palej : "Analiza pewnej własności pęku stożkowych ściśle stycznych"

8.  Cz. Prętki : Klasyfikacja uogólnionych ognisk i uogólnionych kierownic stożkowych płaskich"

9.  S. Sulwiński : Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.)

10. Z cyklu : "Ważniejsze konferencje" : S. Sulwiński : "Eight International Conference on Engineering Design Graphics and Descriptive Geometry"

11. Kronika ważniejszych wydarzeń