SPIS  TREŚCI

 

1. O. Vogt, T. Raczyński, R. Górska: „W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora. dr hab. inż. Zbigniewa         PAŁASIŃSKIEGO ”

2. J. Abramczyk: „O konieczności wykorzystania narzędzi służących do wirtualnego modelowania trójwymiarowych obiektów oraz ich użyteczności w procesie kształcenia inżyniera konstruktora”

3. A. Błach : „Z cyklu: Konstrukcje w CABRI – Stożkowe cz.II”

4. H. Gliński: „Panoramy wirtualne”

5. M.Helenowska-Peschke, K. Przyłucka: „Wykorzystanie testów w dydaktyce geometrii wykreślnej”

6. Z. Juščáková: „Imagination and a future engineer”

7. E. Kalinowska, A.Tejszerska, E. Terczyńska: „Okręgi  styczne  do  dwóch  prostych  przecinających się i okręgu zawartego pomiędzy nimi”

8. M. Majewski: „Parabolograf jarzmowy korbowy suwakowo-zębatkowy”

9. J. Słoma, E. Zarzeka-Raczkowska: „Geometria wykreślna w budownictwie”

10. K. Słota: „Zastosowanie geometrii inżynierskiej w aerologii górniczej”

11. K. Tytkowski: „Komputer - Geometria - Inżynier”

12. A. Żaba: „Próba nowej interpretacji brzeskiego fresku ściennego Jana KUBENA”

13. S. Sulwiński: „Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).

14. Z cyklu: „Ważniejsze konferencje”: S. Sulwiński: IX th   International conference for geometry and graphics. Johannesburg, South Africa July 29 – July 31, 2000